Back to TOP

NewsletterWiadomość HTML?

Holy Spirit

Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza

Czym jest modlitwa wstawiennicza? Jest ona modlitwą, podczas której grupa osób wstawia się za człowiekiem potrzebującym umocnienia, uzdrowienia, uwolnienia, przez co objawia się i urzeczywistnia zatroskanie Boga o człowieka, który jest wrażliwy na jego cierpienie, grzech, zniewolenie. Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, niż jednym z rodzajów modlitwy prośby, wyróżniającym się tym, że nie modlimy się w niej nie za nas samych, ale:

 

1) za kogoś innego – i jest to ściśle określona osoba,

2) we w miarę precyzyjnie określonej intencji.

 

Do tych dwóch elementów dochodzi zwykle trzeci: osoba, za którą ktoś się modli zwykle sama prosi o modlitwę i podaje jej szczegółową intencję.

 

Modlitwa wstawiennicza wg Katechizmu Kościoła Katolickiego

2634 Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. On jest Tym, który "zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi" (Hbr 7, 25). Sam Duch Święty "przyczynia się za nami w błaganiach... przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8, 26-27).

 

2635 Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych, jest - od czasu Abrahama - czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym. W czasie Kościoła wstawiennictwo chrześcijańskie uczestniczy we wstawiennictwie Chrystusa: jest wyrazem komunii świętych. We wstawiennictwie ten, kto się modli, "niech ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich" (Flp 2, 4), do tego stopnia, aby modlił się za tych, którzy wyrządzają mu zło.

 

2636 Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie przeżywały bardzo głęboko tę formę dzielenia się. Paweł Apostoł pozwala im uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii, ale też wstawia się za nimi. Wstawiennictwo chrześcijan nie zna granic: "za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę" (1 Tm 2, 1-2), za tych, którzy prześladują, za zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię.

 

Posługa modlitwy wstawienniczej w naszej wspólnocie:

Jeśli potrzebujesz modlitwy wstawienniczej zapraszamy na nasze spotkania modlitewne, tam poproś o modlitwę. Jeśli tego potrzebujesz ustalimy specjalny czas dla Ciebie, w którym będziemy służyć Ci modlitwą.

 

Projekt i realizacja WWS